Erhverv

Ukrainere i job: “Larysa er superdygtig”

Larysa Oleksiyenko (tv) og indehaver af klinikken Nail & Beauty, Rikke Eg Lange. Foto: Skanderborg Kommune

Godt hver femte voksne ukrainer er nu kommet i job i Skanderborg Kommune. En af dem er Larysa Oleksiyenko, der kom til Skanderborg Kommune i april. 

I løbet af de seneste uger er det lykkedes 25 ukrainere i Skanderborg Kommune at komme i arbejde. Det svarer til 21 procent af de voksne ukrainere i kommunen, som lige nu vurderes at være jobparate. 

– Vi oplever stor velvilje blandt vores lokale virksomheder til at ansætte ukrainerne. Særligt virksomheder indenfor servicesektoren, landbruget og nogle af vores produktionsvirksomheder har spurgt til muligheden, siger Henning Øris, jobkonsulent i Skanderborg Kommune. 

Flere af de herboende ukrainere har haft traumatiske oplevelser i forbindelse med den russiske invasion og flugten fra hjemlandet. Derfor er ikke alle klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. 

Forudsætninger efterhånden på plads

Siden krigen brød ud, og flygtningene begyndte at komme til Danmark, har medarbejdere i kommunen haft fokus på at sørge for passende indkvartering, oprette cpr-numre, arrangere børnepasning og undervisning med mere. Alt sammen forudsætninger for, at de ukrainske flygtninge har mulighed for at finde et arbejde og få noget, der ligner en normal dagligdag. En meget stor del af indsatsen er lavet i samarbejde med lokale foreninger og frivillige ildsjæle, som gerne vil hjælpe til.

– Der gøres et rigtig stort arbejde på tværs af flere afdelinger for at få tingene koordineret, så de lykkes. Samarbejdet med frivillige gennem de lokale foreninger er også fortsat en hjørnesten i indsatsen for at hjælpe flygtningene med at finde sig til rette. Det er positivt, at lokale virksomheder også byder ind med tilbud om beskæftigelse, fortæller Claus Bloch formand for Arbejdsmarkedsudvalget.  

Sproget er en udfordring

Under halvdelen af de ukrainerne, Skanderborg Kommune har modtaget, kan tale engelsk. Blandt andet derfor har der naturligt været meget fokus på sprog i den tidlige indsats med at finde beskæftigelse.  

– Sproget er en forudsætning for at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Man skal kunne kommunikere på et basalt niveau for at kunne fungere på en arbejdsplads. Ligesom ejendomsmægleren siger “beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed”, siger vi jobkonsulenter “sprogskole, sprogskole, sprogskole”, for sproget er nøglen til at komme videre, fortæller Henning Øris.

Fra Alexandria til Låsby

En af de ukrainske flygtninge, der er kommet i arbejde, er Larysa Oleksiyenko. Hun arbejder nu på klinikken Nail & Beauty i Låsby.

Tre dage om ugen tager Larysa turen fra Hørning, hvor hun bor sammen med sine to 14-årige drenge, til klinikken i Låsby. De sidste to ugedage bruger hun på at lære dansk på sprogskolen i Skanderborg. Larysa har været ansat i Nail & Beauty siden 1. august og foreløbig med stor succes. 

For Rikke Eg Lange, der er indehaver af klinikken, har Larysa været en kærkommen løsning på en udfordring med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.  

– Jeg har i lang tid søgt efter en uddannet tekniker uden at kunne finde nogen. Derfor tog jeg kontakt til jobcentret, som satte mig i forbindelse med Larysa og hjalp med at få aftalen på plads. Larysa er ansat på helt almindelige vilkår, og vi er rigtig glade for hende. Hun er superdygtig fagligt, og kunderne har taget godt imod hende, fortæller Rikke Eg Lange. 

For Larysa er det en lettelse, at hun nu har fundet job til at udfylde sin hverdag. Hun har gennem ti år haft sin egen klinik i Alexandria i det centrale Ukraine.  

– Først og fremmest føler vi os sikre i Danmark. Det er det vigtigste. Arbejdet giver mig mening og udfylder min hverdag. De mennesker, jeg møder, er meget søde og imødekommende. Både Rikke og vores kunder på klinikken er gode til at hjælpe mig, fortæller hun på engelsk. 

Tro på fremtiden

Selv om både hun og Rikke taler udmærket engelsk, er sproget ind imellem en udfordring. 

– Når vi snakker om faglige ting på klinikken, kan det være svært at finde de rigtige ord på engelsk. Men vi har god hjælp af en app på telefonen, som kan oversætte for os, så vi undgår misforståelser, fortæller Rikke Eg Lange. 

Det danske sprog er svært at lære, ikke mindst når man er vant til helt andre bogstaver. Men Larysa og de andre på sprogskolen bliver langsomt bedre for hver uge, der går. Og så lærer man også ved at være i en almindelig dagligdag blandt dansktalende. 

Larysa håber, at hun og drengene en dag kan vende retur til Ukraine, men hvornår og hvordan er ikke til at sige.

– Jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer, og jeg synes det er svært bare at tænke på. Foreløbig er jeg her. Jeg har fået et godt arbejde, mine to drenge trives og er rigtig glade for deres hverdag, siger den ukrainske negletekniker på klinikken i Låsby.

Fakta: Ukrainske flygtninge i Skanderborg Kommune

  • Voksne: 136
  • Børn: 84
  • Voksne mellem 18 og 63 år: 120
  • Voksne i arbejde: 25

 

Kommentarer