Samfund

Stor bevilling til stiprojektet ”GudenåStien – fra kilde til fjord”

Gudenåen ved Bjerringbro. Foto: Jonas Husballe Normann.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal bevilger op til 15 mio. kr. til etablering af et samlet stiforløb langs Gudenåen fra udspringet ved Tinnet Krat i Vejle Kommune til udløbet i Randers Fjord. Projektet forventes at stå færdigt i 2025.

Gudenåsamarbejdet, der er en sammenslutning af Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner, har sammen med Naturstyrelsen og Vejle Kommune siden 2020 kortlagt, hvad der skal til for at kunne tilbyde vandrere og naturinteresserede en sammenhængende naturoplevelse langs med hele Gudenåen.

Kortlægningen har ført til projektet “GudenåStien – fra kilde til fjord”. Projektet går ud på at udbedre store dele af den eksisterende sti langs Gudenåen samt at etablere sti på de 50 km af strækningen, hvor man ikke kan færdes i dag.

Den samlede regning for sti samt støttefaciliteter som toiletbygninger, shelters og opholdsrum i naturen lyder på 57 mio. kr. De deltagende kommuner og Naturstyrelsen finansierer 27 mio. kr. og med A.P. Møller Fondens bevilling på op til 15 mio. kr. er projektet nu kommet et stort skridt tættere på realisering.

Den store fondsbevilling glæder Lars Storgaard, der er borgmester i Favrskov Kommune og formand for Gudenåsamarbejdet:

– Jeg er rigtig glad for den flotte bevilling fra A.P. Møller Fonden. Nu mangler vi kun cirka 15 mio. kr. for at kunne sætte projektet i gang. Vi håber, at finansieringen falder på plads allerede til efteråret.

Når projektet skal realiseres, følger en proces, hvor der skal laves frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Projektet indeholder derfor en række indsatser, der skal sikre lodsejernes interesser og passe på naturen langs Gudenåen.

Det samlede stiforløb på 170 km forventes at kunne stå færdigt i 2025, såfremt finansieringen falder på plads i efteråret. Her vil de besøgende få adgang til en unik naturoplevelse og en sammenhængende formidling af åen, naturen og kulturhistorien.

Kommentarer