112

Politiets konklusion: Årets Smukfest i Skanderborg forløb forholdsvist roligt

Foto: Rigspolitiet/Kim Matthäi Leland

Dette års Smukfest er ud fra et politimæssigt synspunkt forløbet forholdsvist roligt og med relativt få anmeldelser af lovovertrædelser. 

Sydøstjyllands Politi var til stede under hele festivalen for at sikre en god og tryg festivaloplevelse i samarbejde med Smukfest og en række øvrige samarbejdspartnere. 

’Til trods for at der i år var flere festivalgæster end tidligere år på Smukfest, og at gæsterne på grund af 2 års coroana-aflysninger havde ventet længe på at komme til at feste i bøgeskoven igen, så har det efter vores opfattelse ikke skabt mere uro eller mere kriminalitet,’ udtaler vicepolitiinspektør Stig Simonsen fra Sydøstjyllands Politi: ’Der har generelt været en god stemning og højt humør fra festivalgæsterne, og det vil vi gerne takke dem for.’

Mange politifolk fra Sydøstjyllands Politi har på skift arbejdet med forskellige politiopgaver på festivalen som fx synlig patruljering ved teltområder og parkeringsområder, maritim patruljering på Skanderborg sø, kontrol af busser, målrettede indsatser mod tyverier og narkotika, færdselsindsats og patruljering i Skanderborg midtby. 

’Så stort et arrangement kræver en del forarbejde og et solidt samarbejde med en række samarbejdspartnere,’ forklarer vicepolitiinspektør Stig Simonsen og fortsætter: ’I den forbindelse kan jeg understrege, at vi i Sydøstjyllands Politi igen i år har haft et godt samarbejde med både festivalledelsen, de sikkerhedsansvarlige, Skanderborg Kommune og flere andre interessenter, som Brand og Redning, den præhospitale indsats, hjemmeværnet med flere’. 

Når Skanderborg by i en uge vokser med omkring 60.000 mennesker, så kan det selvfølgelig også mærkes uden for festivalen med fx flere biler, mere trafik og optagede parkeringspladser. Dette har også gjort sig gældende i år.

’Vi har forud for festivalen informeret i pressemeddelelse og opslag på sociale medier om den ekstra trafik, der måtte forventes at blive i de dage, festivalen varer, og kommunen har opsat midlertidige skilte med information om parkerings- og trafikforhold. Der er dog flere, der ikke fik overholdt parkeringsrestriktionerne i byen, og nogle har derfor modtaget p-afgifter. Vi har i løbet af ugen også taget kontakt til ejerne til flere af de biler, der holdt uhensigtsmæssigt og bedt dem fjerne bilerne,’ uddyber vicepolitiinspektør Stig Simonsen’.

Anmeldelser på Smukfest 2022

Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd fik igen i år tjekket shuttle-bussserne, der blev brugt ved Smukfest, og det viste, at de generelt var i god stand. En enkelt bus havde manglende bremsekraft og blev på den baggrund indkaldt til syn. 5 øvrige busser blev ligeledes indkaldt til syn med baggrund i mindre fejl.

 

Kommentarer