Erhverv

Opfordring til Transportminister: Lad os få et trinbræt i Låsby

Foto: Skanderborg kommune

Transportminister Benny Engelbrecht og borgmester Frands Fischer var mandag på en fælles rundtur i den nordlige del af Skanderborg Kommune. På programmet var den kommende togstation i Galten-Skovby, men Frands Fischer havde også en opfordring med til ministeren om at etablere et trinbræt i Låsby.

Arbejdet med den kommende jernbanelinje mellem Silkeborg og Aarhus er først planlagt til at skulle begynde i 2026. Men allerede næste år går arbejdet med den obligatoriske og omfattende VVM-undersøgelse i gang.

Som det ser ud nu, kan en togstation placeres i erhvervsområdet ved Klank nær afkørsel 23. En alternativ placering kan være tættere midtbyen nærmere bestemt i området, hvor Søndergade munder ud i Silkeborgvej.

– Der er fordele ved begge løsninger. Den første ligger bekvemt for pendlere, mens den anden løsning, der ligger nærmere bykernen, har potentiale til at styrke livet i byen, siger borgmester Frands Fischer og tilføjer, at det vil være godt, hvis den kommende VVM-undersøgelse omfatter en vurdering af den optimale placering.

Behov for trinbræt i Låsby

Udover stationen i Galten-Skovby havde borgmester Frands Fischer en opfordring med til transportministeren om også at etablere et trinbræt i Låsby, når den kommende jernbanestrækning skal etableres.

– Med den udvikling, der sker i Låsby, giver det god mening at tænke et trinbræt i Låsby med, når strækningen skal detailplanlægges. Et trinbræt i Låsby var faktisk en del af det oprindelige projekt fra 2016 om ny bane mellem Aarhus og Silkeborg, og jeg oplever, at der er forståelse for ønsket, men også at det skal ses i sammenhæng med den samlede transporttid, siger Frands Fischer.

Indbyggertallet i Låsby ventes at vokse med 25 procent, når det nye kvarter Langvad Bakker på 390.000 kvadratmeter bliver bebygget. Området vil rumme over 350 nye boliger fordelt på villaer, rækkehuse, klyngehuse, dobbelthuse og lejligheder.

Argumenterne mod Rute 26 blev gentaget

Sidste stop på turen var området omkring Lading sø, hvor et bredt trafikforlig i juni besluttede, at den kommende Rute 26 skal placeres.

– Det er ingen hemmelighed, at vi i Byrådet havde ønsket en anden løsning end den, der er vedtaget på Christiansborg. Vi havde langt hellere set den rute, som er foreslået lokalt, og som vil være mere nænsom over for naturen i området. Jeg har derfor gentaget argumenterne mod den kommende rutelægning i dag og fremvist området for transportministeren, siger Frands Fischer.

Støjvold langs E45 omkring Hørning bør fremskyndes

Under dagens besøg blev der også talt om støjvolde langs E45. Staten har planlagt, at støjvoldene langs E45 omkring Hørning skal etableres i perioden 2022-27. På mødet i dag opfordrede Frands Fischer til at fremskynde arbejdet, så afskærmningen af Hørning sker snarest muligt.

Lige nu etablerer Vejdirektoratet en støjvold langs E45 ved Skanderborg.

Kommentarer