Låsby

Nyt samarbejde hjælper unge med autisme og angst ud på arbejdsmarkedet

Foto: Skanderborg kommune

Kompetencecenter Skanderborg og virksomheden BabyDan i Låsby hjælper unge med autisme og angst i job gennem nyt samarbejde.

Midt i en lagerhal hos virksomheden BabyDan i Låsby står nogle blå skillevægge og danner en halvcirkel. Det er rammen om et nyt arbejdsområde, som virksomheden har etableret.  

Her har unge med autisme og angst mulighed for at få erfaringer med at være på en arbejdsplads og indgå i et arbejdsfællesskab. I øjeblikket er fem unge tilknyttet i en virksomhedspraktik, og målet er at hjælpe de unge videre i uddannelse eller i arbejde. 

– Vi tror på, at alle har en rolle og passer ind et sted. Vi har derfor fokus på at hjælpe de unge med at finde ud af, hvor de passer ind, og hvilke kompetencer de har. Det vil vi som virksomhed gerne bruge nogle ressourcer på for at hjælpe de unge videre ud i arbejdslivet, siger planlægger Gitte Holm, der også fungerer som mentor for de unge hos BabyDan. 

Tryghed gør en forskel

Samarbejdet mellem BabyDan og Kompetencecenteret kaldes en virksomhedscenteraftale, hvilket betyder, at BabyDan stiller et fast antal praktikpladser og en mentor til rådighed. 

Kompetencecenteret fungerer som sparringspartner for BabyDan og står for at visitere borgere til projektet og følge op på deres forløb. 

– Det har været vigtigt for os, at virksomhedskonsulenten har været med fra dag ét til at vejlede os i, hvordan vi laver det bedste setup. Det giver ro og tryghed for os. Ud over det afskærmede arbejdsområde har de unge deres eget pauserum, hvor de kan trække sig lidt efter behov i løbet af arbejdsdagen, siger Gitte Holm.

Det særlige samarbejde mellem Kompetencecentret og BabyDan har gjort det muligt at få nogle unge i virksomhedspraktik, som man ikke tidligere har haft held til at hjælpe ud på arbejdsmarkedet. 

– Vi har nogle unge, vi ikke tidligere har kunnet finde plads til, som vi har fået i et forløb her. Det helt klart setuppet, der gør en forskel for de unge. Det er både trygheden, de fysiske rammer og opgaverne, og så er det en stor hjælp for de unge, at de har Gitte som fast kontaktperson i virksomheden, siger Rasmus Alstrup, virksomhedskonsulent på Kompetencecenteret.

En kommune hvor alle er med

Byrådet i Skanderborg Kommune har gennem flere år prioriteret indsatsen over for grupper af mennesker med særlige behov under overskriften “En kommune hvor alle er med”. 

– Det handler om, hvordan vi kan samarbejde med virksomhederne om at løfte det sociale ansvar og få flere udsatte i job. Samarbejdet med BabyDan er et godt eksempel på, at vi prøver at gå nye veje sammen med private virksomheder i bestræbelserne på at sikre arbejdskraft til virksomhederne og samtidig give borgere, som er længere væk fra arbejdsmarkedet, nye jobmuligheder, siger formand for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Tage Nielsen. 

Store gevinster for virksomheden

BabyDan har en CSR-strategi, der blandt andet har fokus på bæredygtighed i produktionen. Ifølge Gitte Holm passer virksomhedscenteraftalen derfor godt ind i virksomhedens værdier og målsætningen om at bidrage aktivt til samfundet. Men det er ikke kun for at være flinke og hjælpsomme, at virksomheden har sagt ja til samarbejdet. Der er også mange gevinster at hente ved at hjælpe de unge videre i deres arbejdsliv. 

– Det giver arbejdsglæde at tage et socialt ansvar, men det giver os også nye briller på i forhold til, hvordan vi gør tingene, og hvordan tingene måske kunne gøres. Det kan fx handle om at stille tingene på nye måder og dermed optimere vores arbejdsgange, fortæller Gitte Holm. 

Ifølge Rasmus Alstrup kan man som virksomhed også få nogle særlige kompetencer, når man fx ansætter unge med autisme. 

– Mennesker med autisme kan være meget ærekære og præcise i deres tilgang til at løse opgaver. Dette kan være en stor styrke for en virksomhed, hvis man fx har nogle opgaver, der kræver stor præcision. Det kan både være inden for lager, logistik og produktion, siger Rasmus Alstrup.

De fem unge mennesker er som udgangspunkt i virksomhedspraktik hos BabyDan i 13 uger og skal derefter videre i anden beskæftigelse, så der bliver plads til nye praktikanter. Drømmen er at udvide samarbejdet med flere praktikpladser og nye opgavetyper, så man kan hjælpe endnu flere mennesker, som er på kanten af arbejdsmarkedet. Interesserede virksomheder er velkomne til at kontakte Skanderborg Kommunes Kompetencecenter. 

Kommentarer