Livsstil og forbrug

Nyt boligområde på Stenskovvej i Stjær – tidlig dialog og borgermøde

Områdekortet viser, hvor planerne tænkes gennemført. Foto: Skanderborg Kommune

Planerne om nyt boligområde på Stenskovvej i Stjær sendes i tidlig dialog – og der afholdes borgermøde, hvor planerne præsenteres.

Borgermøde – tidlig dialog.

Borgermødet afholdes torsdag den 26. august 2021, kl. 17.00 – 19.00 i Byrådssalen på Fælleden, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

For at deltage i mødet, er det nødvendigt med tilmelding. Du kan tilmelde dig allerede nu.

Klik her for at tilmelde dig mødet

På mødet har du mulighed for at komme i tidlig dialog med grundejere, der har ønske om at opføre ca. 27 parcelhuse på grunde af 800 m2, ca. 27 parcelhuse på grunde af 500 m2 og ca. 33 rækkehuse. Dertil indrettes et grønt rekreativt område med stier, beplantning, regnvandsopsamling, legeplads og lignende. Lokalplanen vil kun give byggeret for ca. halvdelen af området. Den resterende halvdel planlægges som rammelokalplan som ikke er byggeretsgivende.

På mødet vil grundejerne præsentere deres foreløbige tanker og visioner, vise hvad de tænker om blandt andet højder og tætheder på de nye byggerier.

Du kan se et bud på en dispositionsplan herunder:

Mødet giver mulighed for at stille spørgsmål og komme med input og bemærkninger, før planlægningen af området går i gang.

Høring – foroffentligghed

Borgermødet er samtidig startskuddet for 14 dages foroffentlighed frem til 9. september 2021.

På Skanderborg Kommuens høringsportal, kan du fra den 26. juli 2021 se projektmaterialet og tilgå høringspostkassen.

Gå til Høringsportalen her (OBS! virker først 23. juli 2021).

Kommentarer