Galten

Kredsløb udpeget til videre dialog om mere fjernvarme i Skanderborg Kommune

Foto: Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes ambition om, at endnu flere husstande tilsluttes fjernvarme er nu kommet et vigtig skridt videre. Fjernvarmeselskabet Kredsløb (tidligere AffaldVarme Aarhus) er netop udpeget til den videre dialog omkring udrulning af fjernvarme i den nordlige del af kommunen. 

I øjeblikket er omkring 60 pct. af alle husstande i Skanderborg Kommune koblet på fjernvarme. Den andel skal øges væsentligt i de kommende år, hvis Skanderborg Kommune skal leve op til ambitionerne om at reducere CO2-aftrykket og mindske afhængigheden af russisk gas. Skanderborg

Kommune har peget på forsyningsselskabet Kredsløb til at gå med i en videre dialog.  

– Vi har et rigtig godt samarbejde med vores lokale fjernvarmeselskaber i Galten og Hørning-Skanderborg. Når valget er faldet på Kredsløb, handler det om, hvad der er umiddelbart praktisk muligt. Kredsløb har størrelsen til at løfte opgaven. Samtidig flugter samarbejdet godt med Skanderborg Kommunes Strategiske Varmeplan, fordi vi blandt andet får en mere effektiv udnyttelse af det brændsel, vi bruger, når vores forsyningsområde bliver knyttet bedre sammen med Aarhus, fortæller chef for Plan, Teknik og Miljø i Skanderborg Kommune, Karen Margrethe Høj Madsen.  

Første skridt i samarbejdet med Kredsløb bliver at udarbejde og få regnet på konkrete projektforslag, som har en positiv samfundsøkonomi. Byerne skal have en vis størrelse og tilgængelighed, hvis det skal kunne betale sig at slutte dem til fjernvarmenettet. Derudover skal der selvfølgelig være et ønske fra flest mulige husstande om at tilslutte sig fjernvarmen.  

– Vi arbejder lige nu med en udrulningsplan i tre faser, hvor vi starter med de mest oplagte områder. Vi kan se, at en række af de mindre byer kan blive svære at få koblet på fjernvarmenettet, da der er langt mellem byerne og relativt få forbrugere. For de byer vil vi arbejde for alternative løsninger, og det tager længere tid, siger, Karen Margrethe Høj Madsen.  

Skanderborg Kommune og Kredsløb forventer en udrulningsplan i følgende faser:  

Første fase:

  • Skovby
  • Dele af Galten (primært industri)
  • Storring
  • Stjær
  • Opkobling til Harlev

Sandsynlig anden fase: 

  • Låsby
  • Herskind
  • Evt. Høver

Mulig tredje fase: 

  • Sjelle 
  • Skjørring

Skanderborg Kommune har den seneste tid fået henvendelser fra borgere med naturgasfyr, som gerne vil skifte til en varmepumpe, der kan være et godt alternativ til naturgas, men som ikke er en optimal løsning i et område med fjernvarme. Både samfundsøkonomisk og miljømæssigt er fjernvarme et bedre valg. Derfor opfordrer Skanderborg Kommune borgerne til at se tiden an.

Kommentarer