Debat og politik

Heller ikke dyrene ved, hvor de har Venstre

Af Nick Zimmermann, Dansk Folkeparti

Folketingsmedlem, Østjyllands Storkreds
Byrådsmedlem, Randers Kommune

“Venstre ved du, hvor du har”. Sådan lød et kendt slogan fra Venstre engang. Men det er længe siden. I dag er det svært at regne ud, hvor man har Venstre. Mange af løfterne fra valgkampen i 2022 blev skrottet, da Venstre valgte at gå i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.

Jeg behøver bare at nævne, at Venstre pludselig droppede kravet om en advokatvurdering af statsministerens rolle i minkskandalen. Eller løftet om at Venstre under ingen omstændigheder ville gå i regering med Socialdemokratiet.

Løftebruddene gælder desværre også indenfor dyrevelfærd. I regeringsgrundlaget står der, at den nye regering vil gennemføre de 15 besluttede naturnationalparker, og at der skal udpeges yderligere fem områder, hvor der kan etableres naturnationalparker.

Før valget var Venstre ellers kritiske overfor naturnationalparkerne, som er vedtaget af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservativt Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. Venstre var imod at indhegne store skov- og naturarealer. De var også bekymret for dyrevelfærden.

For et år siden skrev fem af Venstres ordførere et fælles indlæg om naturnationalparker i Altinget. Her skrev de blandt andet: ”…hvorfor skal dyrevelfærdsloven være mere lempelig på statens områder end andre steder, sådan som den vedtagne lov giver mulighed for? Her er Venstre helt på linje med eksempelvis Dyrenes Beskyttelse, der som eksperter på området udtrykker stærk kritik af forslaget”.

Dansk Folkeparti er meget enig med Venstre (altså det gamle Venstre – det fra før valget). For vi er også dybt bekymret for dyrevelfærden. Derfor har vi fremsat et forslag i Folketinget om, at der ikke skal være mulighed for dispensere fra dyreværnsloven i naturnationalparkerne.

Dyreværnsloven har til formål at beskytte dyrene. Den siger, at ”enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt”. Den siger også, at dyr skal tilses jævnligt, hvis de er fritgående. Men i naturnationalparkerne skal dyrene klare sig selv. De vil ikke blive fodret, og de bliver ikke tilset dagligt. Formålet er at ”styrke biodiversiteten”. Men i værste fald kommer dyrene til at sulte og lide unødigt.

Dét synspunkt havde Venstre før valget. Men det var dengang. Nu ved hverken vi eller dyrene, hvor vi har Venstre.

Kommentarer