Samfund

Grønt lys til stort projekt i Skanderborg Midtby

Det kommende kvarter ligger i området mellem Adelgade/Ole Lund Kirkegaards Stræde/Sygehusvej og Bloms Butikker. Illustration: Pluskontoret Arkitekter

Byrådet sagde onsdag aften ja til at igangsætte arbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg for Kirkegaards Baghave; det hidtil største byudviklingsprojekt i Skanderborg Midtby.

Med beslutningen lægges der blandt andet vægt på, at der skal være grønne byrum i det nye kvarter og en god sammenhæng med det omkringliggende byggeri. Kirkegaards Baghave kommer efter planen til at indeholde godt 16.000 kvadratmeter blandet bolig- og erhvervsbyggeri. Her til kommer knap 3.000 kvadratmeter, hvis man tæller det eksisterende byggeri med ud mod Adelgade. 

Det kommende kvarter ligger i området mellem Adelgade/Ole Lund Kirkegaards Stræde/Sygehusvej og Bloms Butikker. Planen er at opføre omkring 200 boliger, mens 780 kvadratmeter er reserveret til kontor og butikker.  

– Kirkegaards Baghave er et rigtigt spændende projekt, som kan være med til at løfte hele Skanderborg midtby. Jeg er glad for, at vi med knap 200 nye boliger skaber endnu bedre grundlæg for at drive attraktiv handel i bymidten med gode, velbesøgte butikker, siger borgmester Frands Fischer.  

Projektmaterialet lægger op til, at der skal bygges i varierende højder fra 4-6 etager og med maksimale bygningshøjder fra 17,5 meter til 22,5 meter. Eksisterende bebyggelse mod Adelgade bevares.  

Et grønt løft til midtbyen

Mellem bygningerne bliver der plads til både gode udemiljøer til de nye boliger og grønne passager gennem området, så det nye boligområdet skaber attraktive og åbne byrum mellem Sundhedscenteret, Adelgade og Bloms Butikker.  

44 af de i alt 133 parkeringspladser, som skal etableres i forbindelse med byggeriet bliver placeret i p-kælder. Mens yderligere 68 af de 133 parkeringspladser placeres i p-dæk i stueniveau. Parkering på terræn mellem husene er derfor begrænset, hvilket betyder, at der bliver god plads til de åbne grønne byrum.

– Vi har undervejs i den politiske behandling haft fokus på, at projektet også skal give noget tilbage til byen og eksempelvis være et grønt løft til midtbyen. En af måderne at gøre det på er ved at etablere parkeringskælder. Jeg synes, det tegner til at kunne blive en levende og åben bydel med plads til både erhvervslokaler og grønne forbindelser, hvor folk færdes, og hvor omgivelserne inviterer til, at man tager ophold, siger Frands Fischer 

Bag projektet står Finn Damgaard, Damgaard Ejendomme, Skg. A/S og Nordstern.

Find hele sagsfremstillingen og projektmateriale her

 

 

Kommentarer