Skanderborg by

Debat: Venstre vil liv i landsbyerne!

Medlem af Skanderborg byråd, Bent Jacobsen. Foto: PR

Debatindlæg af: Bent Jacobsen og Søren Erik Pedersen
– på vegne af Venstre byrådsgruppe i Skanderborg

Venstre vil have liv i landsbyerne, vi vil bevare skoler, vi vil bevare dagpasningstilbud, vi vil give udstykningsmuligheder.

Venstre vil gerne støtte udstykning i Gl. Rye, hvad er udfordringen? Det er primært grundvandet, der skulle give de helt store problemer. I Venstre har vi svært ved at forstå, at en udstykning foranlediger større belastning på grundvandet end landbrug med gødskning og sprøjtning. I Venstre vil vi beskytte grundvandet, men ikke stoppe mulighed for udstykning, der hvor belastningen af grundvandet ikke forøges.

Venstre vil gerne udstykke i Tebstrup, hvad er udfordringen? Foreningen Ejer Bjerge ønsker at udstykke et velegnet område i den sydlige del af Tebstrup, men sagen støder ind i uforståelige vanskeligheder som manglende mulighed for kontakt med Stiftet omkring indsigt fra hovedvejen til Tåning Kirke.

Venstre vil gerne udstykke i Alken, hvad er udfordringen? I Alken er der rig mulighed for udstykning, hvor Anes Ager allerede er i gang. Et generationsfællesskab med 50 boenheder, der skal sælges som andelsboliger har været i offentlig forhøring og er en mulighed, hvis landsbyen ønsker at rumme denne vækstudfordring. I Venstre håber vi på vækst i området til at understøtte behovet for eksisterende dagligvarebutik, trinbræt og Bjedstrup Skole.

I Venstre glæder vi os over landsbyforeningerne ‘Liv i landsbyerne’ (Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup i skoledistriktet for Bjedstrup), ‘De 7 dale’ ( Nørre Vissing, Veng, Søballe, Jeksen, Mesing, Forlev og Hårby), ‘Ejer Bjerge’ (Tebstrup, Ris, Tåning, Ejer og Horndrup) og flere byer, i alt 42 landsbyer samt ‘Landsbysamvirket’, der arbejder med det formål at skabe mere liv, mere fællesskab, mere naboskab, mere sammenhængskraft.

Vi håber i samarbejde med ovenstående foreninger, at vi i fællesskab kan få afbalanceret behov og ønsker fra landsbyerne omkring vækst mod de skrappe restriktioner, vi oplever i planloven og miljølovgivning.

Den nye kommuneplan 2021 skal indeholde rig mulighed for vækst, hvor landsbyforeningernes holdning klart skinner igennem og på trods af restriktioner giver mulighed for udvikling. I Venstre glæder vi os til samarbejdet – kontakt os endelig for konstruktiv dialog.

Kommentarer